להשמעת רקע מוסיקלי הקש כאן

א. בחצר הגדולה:

1. בכניסתך לחצר משדרת הברושים אתה עובר ליד בניין ארוך ואפור, הניצב משמאלך. חפש על קיר הבניין שלט כחול קטן של "המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות", וענה - למה נועד מבנה זה בראשיתו?
2. ראה בכניסה האמצעית של הבניין את תמונתו בשנת 1917. מה ההבדל העיקרי בין מראהו הצורני אז והיום?
3. מימינך מגדל מים גבוה מבטון. גש אל העמוד הצפון-מזרחי שלו וגלה גם שם שלט כחול קטן. מה המיוחד במגדל מים זה?
4. בצידה המזרחי של החצר 4 מבני אבן, ששימשו בשעתם למגורים. עבור לידם - מן הדרומי שבהם ועד הצפוני, גלה את השלטים עליהם ורשום את המיוחד לכל אחד מהמבנים.
5. התבונן במבנה האבן הגדול מצפון-מזרח לחצר, הוא אסם הקואופרציה לשעבר. השלט הכחול "מרכז מבקרים" מתכוון לקומה התחתונה של המבנה. הסתכל בשלט השני (שחור-לבן): מה שם הקומה העליונה? שאל את המדריך למה משמשת היום קומה זו.
6. ראה כי ליד שני החלונות הרבועים הגדולים בקומה העליונה של בניין האסם לשעבר בולטים פסי ברזל (כמו פסי רכבת) מן הקיר החוצה. כאשר תעבור במרכז המבקרים ראה את המודל המסביר כיצד פעל האסם בשעתו (ליד לוח מס' 14): למה שימשו פסי ברזל אלה?
7. שרטט לך מעין תרשים פשוט של המבנים המקיפים את "החצר הגדולה" מכל עבריה. כאשר תעבור במרכז המבקרים ליד המודל של החצר הגדולה ב-1917 (ליד לוח מס' 10) - תבחין בהבדל בין התרשים שלך לבין המודל. מהו ההבדל? שאל את המדריך לפשר ההבדל.

ב. בתוך מרכז המבקרים
8. ראה בלוח מס' 2 את שני הפסוקים האחרונים ובלוח מס' 17 את הפסוק האחרון. על פי פסוקים אלה - מה מייחד מרכז מבקרים זה ממוזיאונים אחרים לתולדות ראשית ההתיישבות?
9. ראה בלוח מס' 3 את תרומת קרן קימת לישראל לגאולת הקרקע, וההתנגדות לה. האם תוכל להשוות תהליך זה למציאות של ימינו, במדינת ישראל?
10. ראה בלוח מס' 6 את אפשרויות הבחירה שעמדו בפני החלוצים הצעירים באירופה באותה עת. אם את/ה היית במצב זה - במה היית אתה בוחר, ומדוע?
11. בלוחות מס' 12, 13, 14, 15 ו-7, וכן בקטע האחרון של הסרט, מפורטות סיבות שונות בגללן פורקה הקואופרציה. האם תוכל לרשום אותן, בקצרה?
12. השווה את תצלום האוויר של החצר הגדולה במרחביה וסביבתה (משמאל ללוח מס' 17) לתצלום האוויר של מרחביה של היום בלוח האחרון. מה תוכל לומר על ההבדלים בין שני תצלומי האוויר?
13. ליד לוח מס' 12 תראה שתי חביות ברזל: מצא אותן בתצלום שמעליהן, וראה גם את המשך אותו תצלום בלוח שליד לוח מס' 17. למה שימשו, על פי התצלומים, חביות אלה?
14. ראה מעל מודל הפעלת האסם בשעתו (ליד לוח מס' 14) את צינור הפח האפור היורד מהתקרה. התבונן במודל זה עצמו ורשום: למה שימש הצינור?
15. הסתכל ב"לוח המיטיבים" שליד דלת הכניסה. אם יעלה בדעתך מוסד נוסף העשוי לסייע בידינו בהמשך פיתוח המרכז - נשמח לשמוע!