בחורף 1913 הגיעה למרחביה משלחת נכבדה: הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב יוסף חיים זוננפלד והרב ידלר, ששימשו באותה עת כדמויות המובילות בחיי הדת בארץ ישראל. יוזם המסע היה הרב קוק, באותה עת רבם של יפו ומושבות הדרום, אשר שם לו למטרה לגשר בין המחנה החרדי והמחנה החילוני שהלך והתבסס בין צעירי העלייה השנייה.

הרב קוק

מהרכבת הוסעו הרבנים בעגלה בכבוד רב לקואופרציה, לא לפני שמנהל הקואופרציה, שלמה דיק, טרח לקבוע מזוזות באותם בתים שכבר עמדו על תילם. מטרת ביקור הרבנים היתה לחזק את יסודות הדת במושבות הגליל התחתון: בשל תנאי החיים הקשים ומתוך התנגדות לאורח החיים היהודי בגולה, היתה בקרב הצעירים במושבות אלה נטייה לחיות ללא כבלי הדת, למורת רוחם של אנשי "הישוב הישן". יתר על כן: הפורעים הערביים העריכו כי בערבי שבת לא ייצאו השומרים נגדם בשל החשש לחילול שבת, ועל כן ערכו את התקפותיהם דווקא ביום זה. על כן היה כמובן הכרח דווקא להגביר את השמירה ואת ההכנות לקבל את פני הפורעים כראוי בעת לילה – דבר שהביא לשמועה כי במרחביה מחללים שבת להכעיס.

המשלחת התקבלה בסבר פנים יפות וניתנה להם האפשרות להביע את כל משאלותיהם בפני אנשי הקואופרציה, אולם ממש באותו ערב הגיעה גם הידיעה הנוראה על הירצחם של משה ברסקי ויוסף זלצמן (שהיה חבר בקואופרציה) ביריות מהמארב בסביבות כנרת. ידיעה זו השפיעה קשה מאד על הרבנים, אשר ראו לנגד עיניהם את אבלם של המתיישבים והבינו את הסכנות הנוראות המרחפות על ראשי ההתיישבות החלוצית. בזיכרונות מאותו מסע מסופר על ההתרגשות הרבה שאחזה בהם בעת ההלוויה, ועל פי אחד המקורות - ההספדים שנשאו הרב זוננפלד והרב קוק בערב בחדר האוכל השאירו רושם עז על כל השומעים.

הרבנים קוק ויעקב מאיר עם החלוצים
 

עם זאת, ולמרות הויכוחים הקשים עם מספר מתיישבים (היו אז בקואופרציה כחמישים צעירים וכעשר צעירות, מהם רק כ-15 צמו ביום הכיפורים, למרות הלעג שלעגו להם חבריהם) החליט שלמה דיק להפריש מיבול השדה מעשר כחוק, להכשיר את המטבח וגם לבנות מקווה כשרה, בתנאי שהרבנים ידאגו לתקציב לשם כך, דבר שהובטח מיידית. הרב קוק הביע את דעתו כי היות והשמירה על המושבה הינה בבחינת פיקוח נפש – בוודאי שחובתם של אנשי הקואופרציה להגן על עצמם הינה בבחינת "פיקוח נפש דוחה שבת", אולם שני הרבנים האחרים נמנעו מלהביע את דעתם לכאן או לכאן. מאז ואז התפרקות הקואופרציה עקב הרב קוק אחר התפתחות המקום, ואנשי הקואופרציה רחשו לו כבוד והערכה רבה. לדברי אחד הסופרים מאותה עת - כאשר הגיע הרב קוק חזרה לירושלים אמר: רק אחרי הביקור במושבות הגליל התחתון ירדתי לעומקו של הפסוק "גדולה מצוות יישוב ארץ ישראל מכל המצוות שבתורה".

 הביקור במקום וקבלת הדרכה אפשריים רק לאחר תיאום טלפוני מראש. הביקור הוא בתשלום – למבוגרים - 15 ₪ למבקר. לקבוצות של תלמידי בי'ס, המתאמים מראש ביקור מאורגן - 8 ₪. קבוצות של מעל 25-30 מבקרים יש לפצל מראש לשתי תת- קבוצות, בשל מגבלות גודל יציע הצפייה.