א. קרא את הפרקים השונים שבאתר האינטרנט, חשוב וענה
(לעצמך – או לנו, באמצעות "צור קשר"):

1. מהו, לדעתך, הרעיון או הנושא העיקרי שמנסה מרכז המבקרים להציג בפני המבקר?
2. מה ידעת על רעיון/ נושא זה לפני שגלשת באתר, ומה למדת עכשיו שהיה חדש לך?
3.

האם הגלישה באתר מגרה אותך לבוא ולבקר במרכז המבקרים ולראות את התצוגה והסרט כדי להרחיב את ידיעותיך בנושא, או שדווקא מביא אותך למחשבה: "זהו, קראתי, תודה רבה"?

ב. אנא נסה לכתוב התחלה של סיפור קצר, על סמך מה שקראת.  אנחנו מוכנים לפרסם את הקטע
    (עם שמך, כמובן!) ב"קבוצת הדיון" שלנו, ולבקש מהקוראים שיחברו פרק נוסף לסיפור.
    מבין הקטעים שנקבל נבחר את הפרק המתאים ביותר (לדעתנו) ונפרסם גם אותו, וכן הלאה.
    כך ייווצר "סיפור בהמשכים" שיכתבו אותו אנשים שונים שאפילו לא מכירים זה את זה, וכל אחד
    יוכל לראות כיצד הסיפור הולך ומתפתח לאחר מכן.

התחלה אפשרית ל"סיפור הקואופרציה בהמשכים":
מוקדם בבוקר, עוד לפני זריחת השמש, קם יהודה ממשכבו בחושה העלובה בקואופרציה במרחביה. הקימה הייתה קשה: עד חצות שמר על הגורן מפני הגנבים אשר חמדו את התבואה והיה צורך לגרשם, וגם כאשר שכב לישון עקצו אותו המוני פרעושים ויתושים. לאחר מספר שעות של שינה טרופה- קם לקראת יום העמל.
עם זאת, כאשר חשב על המשימה העומדת לפניו – סיום חפירת התעלה אשר תנקז את מי הביצה הארורה אשר יתושיה הפיצו את מחלת הקדחת – נמלא ליבו שמחה אדירה, על השתתפותו בפעולה כה חשובה לגאולת השממה ולהפרחת עמק יזרעאל. אולם, אם היה יודע יהודה על מה שמצפה לו בהמשך אותו יום – יתכן שלא היה שמח כל כך.......
אנא נסה לכתוב המשך קצר לסיפור זה – אבל המשך כזה שיאפשר לגולש אחר להמשיך אותו גם הלאה!

ג. אנא נסה לחפש באנציקלופדיות, ספרים ובאתרי אינטרנט אחרים מידע נוסף על שם, אירוע או
   נושא עליהם קראת באתר, ושלח לנו את המידע שמצאת ומקורו. אנו נשמח לפרסם זאת (גם כאן עם
   שמך!) באתר האינטרנט שלנו: ככה תוכל גם להתפרסם ברבים – וגם להועיל לנו על ידי העשרת אוצר
   המידע שלנו.

ד. נשמח כמובן גם אם תרשום את רשמיך, הערותיך והצעותיך לאתר, ותעבירם אלינו: מאד חשוב
    לנו "לקלוע אל לב הקוראים" ולהתחשב בדעותיהם, ולכן נשמח לקרוא וללמוד ממך!

(הערה: כל הכתוב כאן בלשון זכר נעשה כך מטעמי נוחות, וכמובן שהכוונה היא גם ללשון נקבה!)

מנהל האתר

 
 

 להשמעת רקע מוסיקלי הקש כאן